(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja, Olarinluoman palvelukeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2020

Haemme vastaavaa ohjaajaa Olarinluoman palvelukeskukseen.
Olarinluoman palvelukeskuksessa on vastaanottokoti, sekä tuki- ja palveluasumista eritasoista tukea tarvitseville päihde- ja mielenterveysongelmaisille asiakkaille.

Vastaanottokodissa huolehditaan asiakkaiden perustarpeista, terveydenhoidosta, sosiaalisen tilanteen kartoituksesta ja jatkosuunnitelman laatimisesta.
Tukiasuntojen asiakkaita tuetaan heidän tarpeiden mukaan, mm. asunnon kunnossapidossa, vuokranmaksussa ja muissa käytännön asioissa.
Palveluasunnoissa tuetaan hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita kokonaisvaltaisesti kaikissa arkielämän askareissa ympärivuorokauden. Kaikki yksiköt toimivat Asunto ensin -periaatteella, eli asiakkaat voivat käyttää päihteitä, mutta pyrimme tukemaan kaikkia asiakkaitamme päihteettömyyteen ja/tai hallittuun päihteiden käyttöön.

Vastaavan ohjaajan pääasiallinen toimipiste on vastaanottokoti ja tukiasunnot. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu sekä esimiestehtäviä että välitöntä asiakastyötä. Vastaavan ohjaajan työtehtäviin kuuluvat tiiminvetäjän työtehtävät, työvuoro- ja vuosilomasuunnittelu, sosiaalityö- ja ohjaus, verkostotyö, sekä asiakasmaksupäätösten valmistelu ja laskutus sekä tarvittaessa palveluesimiehen sijaistus.

Vastaava ohjaaja toimii Olarinluoman vastaanottokodin ja tukiasuntojen henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa Olarinluoman työpisteiden arjen työn sujuvuudesta yhteistyössä työtiimien ja palveluesimiehen kanssa.

Lähiesimiehenä sitoudut Espoon arvoihin ja Espoon-tarinan mukaiseen työskentelyyn sekä vastaat Espoo-tarinan ja arvojen jalkauttamisesta arjen työhön. Pyrimme aktiivisesti kehittämään palveluja entistä paremmiksi. Haluamme panostaa hyvään, avoimeen ja kannustavaan työilmapiiriin.

Espoossa työskentelystä on etua. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.
Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Olarinluoman palvelukeskus sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella Espoon Niittykummun läheisyydessä.

Ensimmäisen kierroksen haastattelut järjestetään viikolla 46 Teamsin välityksellä.

Työpaikan nimi: Olarinluoman palvelukeskus
Työaika: Jaksotyö, pääasiallisesti päivätyö, 38 h 15 min/vko
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään kokemusta vastaavan ohjaajan- ja/tai tiiminvetäjän tehtävistä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Lisäksi edellytetään hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, sekä asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Arvostamme innostunutta ja asiakaslähtöistä asennetta sekä verkostotyön taitoja.

Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Tule mukaan tekemään ja kehittämään laadukkaita asiakas- ja perhekeskeisiä terveyspalveluja. Autamme espoolaisia rakentamaan sujuvaa arkea, tervettä elämää, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Haluamme tarjota espoolaisille Suomen parhaat terveyspalvelut. Uudistamme ja uudistumme tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen, ja uudet toimintamallimme ovat menestyneet useissa innovaatiokilpailussa. Palvelujen asiakaslähtöisyys ja saatavuus, digipalvelujen mahdollisuudet sekä henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat meille ykkösasioita.

Tarjoamme sinulle vireän työyhteisön ja monipuolisia tehtäviä terveysasemilla, suun terveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kuntoutuksessa ja ympäristöterveydenhuollossa.