(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja, nuorten vastaanotto-osasto
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.11.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö

Liljatie 24, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 02.12.2019 tai sopimuksen mukaan - 01.05.2020


Haemme lastensuojelun ammattilaista mielenkiintoiseen esimiestehtävään!

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikön nuorten vastaanotto-osasto 2 etsii vastaavan ohjaajan sijaista ajalle 2.12.2019 - 1.5.2020 (6 kuukautta). Vakinainen vakanssi saattaa tulla avoimeksi määräaikaisen sijaisuuden jälkeen.

Nuorten vastaanotto-osasto 2:ssa on vastaavan ohjaajan lisäksi kahdeksan (8) sosiaaliohjaajaa/ ohjaajaa, jotka vastaavat vastaanotto-osastolle sijoitettujen nuorten (12-17v.) ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä. Nuoret sijoitetaan osastolle kiireellisesti lastensuojelullisin perustein. Sijoitusjakson aikana osaston henkilökunta tekee selvitys- ja arviointityötä yhteistyössä sijoitetun nuoren verkoston kanssa. Mukana moniammatillisessa arviointityössä on laitoksen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja psykologi. Vastaava ohjaaja toimii toimintaterapeutin lähiesimiehenä.

Vastaava ohjaaja johtaa oman osastonsa toimintaa ja kehittämistyötä osana vastaanottotoiminnan yksikön kokonaisuutta. Oleellinen osa työtä on osallistuminen vastaanottoiminnan yksikön esimiesryhmän työskentelyyn; esimiesryhmä koostuu lastensuojelulaitoksen esimiehestä, neljästä vastaanotto-osaston vastaavasta ohjaajasta ja vastaanottoperheyksikön vastaavasta ohjaajasta. Työaika on pääosin arkisin virka-aikaan (8.00-16.00). Työ vaatii hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja, sekä vahvaa lastensuojelun osaamista.

Nuorten vastaanotto-osastot 1 ja 2 on tarkoitettu vantaalaisille 12–17-vuotiaille lastensuojelullisin perustein kiireellisesti sijoitetuille nuorille. Nuorten vastaanotto-osastoilla on yhteensä 14 asiakaspaikkaa ympärivuorokautiseen hoitoon. Vastaanotto-osastojen ja arviointiosaston moniammatillinen henkilökunta tekee hoidon ja huostaanotontarpeen arviointia kiinteässä yhteistyössä lapsen vanhempien ja muun verkoston kanssa.

Vantaalaisia lapsia ja nuoria (0-17v.) sijoitetaan kiireellisesti lastensuojelullisin perustein vastaanottoperheisiin, jotka sijaitsevat Uudenmaan alueella painottuen pääkaupunkiseudulle. Vastaanottoperheyksikkö (VAPE) vastaa toiminnan organisoinnista, vastaanottoperheiden antaman hoidon ohjaamisesta sekä tekee sijoitetun lapsen koko perheen tilanteesta ja lapsen mahdollisesta huostaanotontarpeesta arviointia.

Lasten vastaanotto-osasto Terhola on tarkoitettu vantaalaisille kiireellisesti sijoitetuille lapsille. Sijoituspäätöksen tekee alueen sosiaalityöntekijä tai virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys. Lasten ja nuorten arviointiosasto Vaahteramäkeen sijoitetaan 7-16 -vuotiaita lapsia ja nuoria ensisijaisesti avohuollon tukitoimena. Suunnitelmallisen sijoituspäätöksen tekee alueen sosiaalityöntekijä, joka hakee paikkaa asiakasohjausryhmän kautta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8 § mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta lastensuojelutyöstä.

Luemme eduksi: 

  • Ajokortin ja autolla ajotaidon 
  • Kokemuksen perheiden kanssa työskentelystä 
  • Kokemuksen ja koulutuksen arviointityöstä 
  • Kokemuksen ja koulutuksen päihdetyöstä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2727,00 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko, jaksotyö (painottuen arkipäiviin ja aamuvuoroihin)


Yhteystiedot:

Lastensuojelulaitoksen esimies
Hiltunen, Tommi
0400-703918
tommi.hiltunen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma - pe klo 8.00 - 16.00

Jenni Myllymäki
puh. 043-8256378
Tavoitettavissa ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.