(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja, lasten vastaanotto-osasto
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö

Tammirinteentie 2 A, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.03.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme lastensuojelun ammattilaista mielenkiintoiseen esimiestehtävään!

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikön lasten vastaanotto-osasto TERHOLA etsii vastaavaa ohjaajaa vakituiseen toimeen 2.3.2020 alkaen.

Lasten vastaanotto-osasto Terholassa on vastaavan ohjaajan lisäksi kahdeksan (8) sosiaaliohjaajaa/ ohjaajaa, jotka vastaavat vastaanotto-osastolle sijoitettujen lasten (7-12/14v) ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä. Lapset sijoitetaan osastolle kiireellisesti lastensuojelullisin perustein. Sijoitusjakson aikana osaston henkilökunta tekee selvitys- ja arviointityötä yhteistyössä sijoitetun nuoren verkoston kanssa. Mukana moniammatillisessa arviointityössä on laitoksen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja psykologi. Vastaava ohjaaja toimii lisäksi sairaanhoitajan lähiesimiehenä.

Vastaava ohjaaja johtaa oman osastonsa toimintaa ja kehittämistyötä osana vastaanottotoiminnan yksikön kokonaisuutta. Oleellinen osa työtä on osallistuminen vastaanottoiminnan yksikön esimiesryhmän työskentelyyn; esimiesryhmä koostuu lastensuojelulaitoksen esimiehestä, neljästä vastaanotto-osaston vastaavasta ohjaajasta ja vastaanottoperheyksikön vastaavasta ohjaajasta. Työaika on pääosin arkisin virka-aikaan (8.00-16.00). Työ vaatii hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja sekä vahvaa lastensuojelun osaamista.

Lasten ja Nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö toimii kahdessa toimipisteessä Vantaalla:

1. Tammirinteentie 2, Seutula:

Lasten vastaanotto-osasto Terhola on tarkoitettu vantaalaisille kiireellisesti sijoitetuille 7-14 vuotiaille lapsille. Sijoituspäätöksen tekee alueen sosiaalityöntekijä tai virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys.  Samassa toimipisteessä sijaitsevaan lasten ja nuorten arviointiosasto Vaahteramäkeen sijoitetaan 7-16 vuotiaita lapsia ja nuoria ensisijaisesti avohuollon tukitoimena. Molemmat osastot sijaitsevat Tammirinteentiellä Seutulassa. Vastaanotto-osastojen ja arviointiosaston moniammatillinen henkilökunta tekee hoidon ja huostaanotontarpeen arviointia kiinteässä yhteistyössä lapsen vanhempien ja muun verkoston kanssa.

2. Liljatie 24, Tikkurila:

Nuorten vastaanotto-osastot 1 ja 2 ovat tarkoitettu vantaalaisille 12–17-vuotiaille lastensuojelullisin perustein kiireellisesti sijoitetuille nuorille. Liljatiellä Tikkurilassa sijaitsevilla nuorten vastaanotto-osastoilla on yhteensä 14 asiakaspaikkaa ympärivuorokautiseen hoitoon. Lisäksi vantaalaisia lapsia ja nuoria (0-17v) sijoitetaan kiireellisesti lastensuojelullisin perustein vastaanottoperheisiin, jotka sijaitsevat Uudenmaan alueella painottuen pääkaupunkiseudulle. Vastaanottoperheyksikkö (VAPE) vastaa toiminnan organisoinnista, vastaanottoperheiden antaman hoidon ohjaamisesta sekä tekee sijoitetun lapsen koko perheen tilanteesta ja lapsen mahdollisesta huostaanotontarpeesta arvioinnista.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • Työkokemusta lastensuojelutyöstä
  • Kokemusta esimiestyöstä (esimiehen sijaistamista, varavastaavana toimimista jne.)

Luemme eduksi: Kokemuksen ja koulutuksen Apotti-asiakastietojärjestelmästä, työvuorosuunnittelusta ja Titania-työvuorosuunnitteluohjelmasta sekä erilaisista arviointimenetelmistä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2727,00 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko (pääosin virka-aikana tehtävää työtä). Sisältää varalloloa.


Yhteystiedot:

Lastensuojelulaitoksen esimies
Hiltunen Tommi
0400-703918
tommi.hiltunen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe klo 8.00 - 16.00

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.