Vastaava ohjaaja, Kuusimäen lastenkoti

Espoon kaupunki