(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja, Espoon lastensuojelun vastaanottopalvelut, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2020

Haemme kahta vastaavaa ohjaajaa Espoon lastensuojelun vastaanottopalveluihin. Toinen tehtävistä sijoittuu Poijupuiston vastaanottokotiin ja toinen Auroran vastaanottokotiin.

Haluatko olla mukana esimiehenä toteuttamassa vastaanottopalveluiden vaikuttavaa ja laadukasta lastensuojelua? Haluamme löytää sinut, innostuneen lastensuojelun ammattilaisen mukaan joukkoomme!

Lastensuojelun vastaanottopalvelut käsittävät Poijupuiston vastaanottokodin kaksi osastoa, Auroran vastaanottokodin kaksi osastoa ja vastaanottoperhetoiminnan. Auroran vastaanottokoti sijaitsee Espoossa Kuusikodinmäellä, mutta muuttaa yhdessä vastaanottoperhetoiminnan tiimin kanssa Leppävaaraan uusiin tiloihin niiden valmistuttua loppuvuodesta 2020. Poijupuiston vastaanottokoti sijaitsee Kivenlahdessa.

Lasten ja nuorten sijoitukset vastaanottokotiin ovat lyhytaikaisia kiireellisiä sijoituksia. Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena on arvioida lapsen ja perheen kokonaistilannetta, jolloin työskentely on perhedynamiikkaa arvioivaa ja vanhemmuutta tukevaa sekä lapsen oman näkemyksen selvittelyä. Arviointijaksosta tehdään yhteenveto, jossa tuodaan näkyväksi kokonaistilanne ja jatkosuositukset.

Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluvat lähiesimiehenä toimiminen sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisten arviointijaksojen toteutuminen oman yksikkönsä lapsille ja nuorille. Hän osallistuu myös Espoon lastensuojelun vastaanottopalveluiden johtoryhmän työskentelyyn ja on osaltaan vaikuttamassa kaikkien vastaanottopalveluiden yksiköiden kehittämiseen sekä yhteistyön rakentamiseen ja ylläpitämiseen verkostojen kanssa.


Työpaikan nimi: Vastaanottopalvelut, Poijupuiston vastaanottokoti, Auroran vastaanottokoti


Työaika: 38 h 15 min / viikko


Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään

- kokemusta lastensuojelusta ja lapsiperheiden parissa tehtävästä perhetyöstä
- hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja
- kykyä vaativaan asiakastyöhön ja reflektioon
- hyvää oman työn johtamista ja paineensietokykyä
- vahvaa kirjaamistaitoa

Arvostamme esimiestyön kokemusta ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen käyttökokemusta (esim. Titania yms.). Kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä auttaa tehtävän hoitamista. Lisäksi arvostamme itsensä kehittämistä ja täydennyskoulutuksia sekä ajokorttia.

Täytettäviä tehtäviä on kaksi. Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli olet kiinnostunut vain toisesta. Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna ja toinen, henkilökohtainen haastattelu on 29.10.2020.


Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja. Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksessa olevien kompetenssitietojen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja.

Anonyymin rekrytoinnin onnistuminen edellyttää sinulta sitä, että kirjoitat omat tunnistetietosi ainoastaan niille osoitettuihin kenttiin. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaa anonymiteetin periaatteita.
Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa.