(Poistunut julkaisusta)

Vastaava hammaslääkäri
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.9.2020

Haemme oikomishoidon vastaavaa hammaslääkäriä.

Espoon suun terveydenhuollon oikomishoito on keskitetty kahteen hoitolaan Leppävaaraan ja Kivenlahteen, joissa työskentelee 40 osaavaa ammattilaista.

Espoon oikomishoidossa ajankohtaista on työnjaon kehittäminen ja toiminnan digitalisointi. Oikomishoidon toiminnasta vastaavat yhteistyössä vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja. Vastaava hammaslääkäri huolehtii osa-alueensa toiminnan kustannustehokkaasta järjestämisestä terveyshyötyjen tuottamiseksi. Hallinnollisen työn lisäksi noin puolet työajasta on kliinistä työtä.

Työpaikan nimi: Espoon suun terveydenhuolto

Työaika ja sopimusala: Lääkärisopimuksen mukainen 38h 15min/viikko.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Suomessa laillistetun erikoishammaslääkärin tutkinto.

Tehtävässä edellytetään Suomessa laillistetun oikomishoidon erikoishammaslääkärin pätevyyttä. Tehtävässä edellytetään aktiivista, kannustavaa ja kehittämismyönteistä työotetta, joustavuutta sekä halua kehittää jatkuvasti omia esimiestaitoja. Tehtävässä tarvitaan laaja-alaista yhteistyökykyä koko terveyspalvelujen organisaatiossa sekä eri ammattiryhmien kesken.

Arvostamme oikomishoidon laaja-alaista osaamista mukaan lukien oikomishoidon digitaaliset työmenetelmät. Arvostamme työkokemusta myös esimiestehtävistä, johtamisesta ja projektityöskentelystä.