(Poistunut julkaisusta)

Vastaava asiantuntija
Porasto Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.2.2020

Vastaavana asiantuntijana voisit toimia eläkekäsittelystä ja eläkkeiden maksamisesta vastaavien tiimien tiiminvetäjänä. Tehtäviisi kuuluvat myös eläkekäsittelyn ja eläkkeiden maksamisen vaativat asiantuntijatehtävät sekä järjestelmäkehitystyöhön osallistuminen. Huolehdit käsittelyprosessien yhdenmukaisuudesta sekä muutostarpeiden jalkauttamisesta käytäntöön. Osallistut tarvittaessa työeläkealan yhteisiin työryhmiin.

Tehtäviisi kuuluvat sekä lakisääteisen työeläketurvan että vapaamuotoisen lisäeläketurvan mukaisten eläkkeiden käsittely. Tehtäviisi voi kuulua myös juridisia asiantuntijatehtäviä tai esimiestehtäviä. Työnkuva täsmentyy valittavan henkilön koulutuksen ja aikaisemman kokemuksen perusteella.

Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuva, vähintään ammattikorkeakoulutasoinen koulutus sekä kokemusta vastaavista tehtävistä työeläkealalta tai muun sosiaalivakuutuksen piiristä. Positiivinen asenne, hyvät vuorovaikutustaidot ja itsenäinen työote auttavat menestymään tehtävässä.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään 23.2.2020 sähköpostitse Päivi Johanssonille osoitteeseen paivi.johansson@porasto.fi.