Vartija
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa sekä kolme arviointikeskusta. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

Tehtävän kuvaus

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella Pelson vankilassa on jatkuvana hakuna useita alle vuoden pituisia vartijan määräaikaisia virkasuhteita. Paikkoja täytetään heti kun sopivia henkilöitä löytyy.

Pelson vankila on 80-paikkainen miesvankila, jossa laitetaan täytäntöön vankeus- ja sakon muuntorangaistuksia.

Vartija huolehtii osaltaan vankilan turvallisuudesta ja toiminnoista sekä vankilan järjestyssäännön ja päiväjärjestyksen noudattamisesta. Tehtävä sisältää laaja-alaisesti erilaisia vartijan työtehtäviä vankilassa sekä kuljetus- ja valvontatehtäviä vankilan ulkopuolella. Vartija ohjaa oman tehtäväalueensa osalta vankeja rangaistusajan suunnitelman mukaisesti rikoksettomaan elämään. Tehtävässä korostuu aktiivinen lähityö vankien kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena vartijan virkaan on rikosseuraamusalan ammatillinen tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto. Määräaikaisessa virkasuhteessa tästä voidaan poiketa. Tehtävässä edellytetään kuitenkin taitoa ja kykyä, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli, Suomi:

Suullinen: Hyvä

Kirjallinen: Hyvä

Ymmärtäminen:

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta nuhteettomuutta, reipasta työotetta, hyvää yhteistyökykyä sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Julkisen liikenteen vuorojen puuttuessa mahdollisuus oman auton käyttöön on oleellista työpaikalle pääsemiseksi ja työtehtävien hoitamiseksi tarvitset ajokortin.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Jaksotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.1.2022Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan, paikkoja täytetään heti kun sopivia henkilöitä löytyy.

Määräaikainen, päättyy:   30.6.2022Määräaikaisuuksien perusteina ovat viransijaisuudet, avoinna olevien virkojen väliaikainen hoitaminen ja kausi- ja ruuhkaluonteinen työ.

Tehtävien kesto sopimuksen mukaan.

Useita alle vuoden mittaisia määräaikaisia virkasuhteita.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   31.12.2021 16:15

ID:   25-922-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Pelson vankila
Linnantie 101
92810 Pelsonsuo

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Henkilöllä, joka täyttää kelpoisuusvaatimukset koulutuksen osalta, tehtäväkohtainen palkka on vt 5 (1916,69 €/kk). Muussa tapauksessa vartijan virkasuhteen tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuustasolle vt3 (1797,16 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa enintään 36 % ja kokemusosaa enintään 12 %.
Katso lisätiedot palkkauksesta kohdasta: "Muut tehtävään liittyvät tiedot".

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
Useita alle vuoden mittaisia määräaikaisia virkasuhteita.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Perttu Laaksoma. Apulaisjohtaja050 3370 208perttu.laakso@om.fi

Nina Karppinenma. Johtaja050 576 7712nina.karppinen@om.fi

Toimipiste

Pelson vankila
PL 1 (Linnantie 101)
92810 Pelsonsuo

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Rikosseuraamuslaitoksen virkaa täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin (asetus 1739/2015).

Vaativuustasolla 3 aloittavan vartijan peruspalkka on yleensä 1976 - 2066 €/kk välillä ja vaativuustasolla 5 yleensä 2107 - 2203 €/kk riippuen koulutuksesta ja kokemuksesta. Tämän lisäksi maksetaan vuorotyöstä aiheutuvat lisät virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Voit hakea tätä tehtävää myös toimittamalla hakemuksesi yhteyshenkilöiden sähköpostiin tai osoitteeseen: Pelson vankila, Linnantie 1, 92810 Pelsonsuo.

Kurkista riseläisten arkeen:

#töissärisessä

Instagram @rikosseuraamus

Youtube: Rikosseuraamuslaitoksen videokanava

http://www.rikosseuraamus.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot