(Poistunut julkaisusta)

Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra
Varpaisjärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2018

________________________________________________________________________________
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto. Virka tulee avoimeksi 1.6.2018 lukien.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Varpaisjärven seurakunta seurakuntaneuvosto on todennut Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita olevan
- kirkollisen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaaminen;
- jumalanpalveluselämän osaaminen;
- vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja
- valmius rippikoulutyöhön.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 15.00.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antavat vt. kirkkoherra Timo Vainikainen (1.6.2018 alkaen): puh. 050 3311441 tai timo.vainikainen@evl.fi sekä seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Aino Ruotsalainen: puh. 040 5509289, aino.ruotsalainen@hotmail.com.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin vs. notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604.