(Poistunut julkaisusta)

Varkauden seurakunnan kirkkoherra
Varkauden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Varkauden seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Varkauden seurakunnan kirkkovaltuusto. Virka tulee avoimeksi 1.9.2018.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Näiden lisäksi Varkauden seurakunnan kirkkovaltuusto (12.3.2018 § 7) on todennut kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa: ”viranhaltijan odotetaan olevan ideoiva, rohkea, kuunteleva, uudistusmielinen sekä läsnäoleva esimies.”
Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 15.00.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirjan liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antavat hallintojohtaja Olli Siivola: puh. 040 027 5178 tai sähköposti olli.siivola@evl.fi; kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Alanen: puh. 040 030 1619 tai sähköposti heikki.alanen@pp.inet.fi ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laitinen: puh. 040 065 7500 tai sähköposti pertti.laitinen1@hotmail.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin vs. notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604.