(Poistunut julkaisusta)

Varhakasvatuksen opettaja, Piilipuun toimintayksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.7.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, varhaiskasvatus
Piilipuun toimintayksikkö

Piilipuunpolku 2, 01340 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 12.08.2019 - 


Piilipuun toimintayksikköön haetaan varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen työsuhteeseen. Yksikköön kuuluvat Piilipuun päiväkoti ja Rekolanmäen päiväkoti. Yhteensä yksikössä on yhdeksän lapsiryhmää ja ryhmien koostumukset vaihtelevat ikärakenteesta sekä muista  erityistarpeista johtuen( esim yksi ryhmä on integroitu ryhmä ja yksi esiopetusryhmä).

Teemme pitkin toimintavuotta paljon yhteistyötä talojen välillä mm pedagogisissa asioissa sekä muutenkin. Henkilöstö on vuosien mittaan myös siirtynyt oma-aloitteisesti talojen välillä toimimaan erilaisissa ryhmissä. Tämä on tuonut työn kehittämiseen ja erilaisten tehtävien ymmärtämiseen paljon ammatillista näkökulmaa.

Johtajana ja esimiehenä arvostan työntekijän  omaa vaikuttamista työntekoon sekä työntekijöistä lähtevää työn kehittämistä.  Pidän tärkeänä kykyä toimia yhteistyössä ja toimia joustavasti silloin, kun se palvelee perustehtävää.

Toivon, että kiinnostut ja laitat hakemuksen meidän yksikköömme. Tervetuloa joukkoomme!


Ammatillinen tehtäväkuvaus:

Varhaiskasvatuksenopettaja vastaa lapsen ja lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Esiopetusryhmässä työskentelevä lastentarhanopettaja vastaa esiopetuksesta. Vastaa moniammatillisen tiimin pedagogisesta työskentelystä.

Lapsen kehityksessä ilmenevien erityistarpeiden varhainen tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Opettaja laatii lapsikohtaiset suunnitelmat ja käy keskustelut huoltajien kanssa. Lapsikohtaisten suunnitelmien toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä moniammatillisen tiimin, huoltajien ja, kiertävän erityislastentarhanopettajan ja asiantuntijoiden kanssa.  

Vastaa ammatillisen vuorovaikutuksen toteutumisesta omassa moniammatillisessa tiimissä. Vuorovaikutus ja yhteistyö lasten huoltajien, koko työyhteisön ja eri asiantuntijoiden kanssa. 

Itsenäinen tiedonhankinta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen käytäntöjen ja toimintatapojen arviointi, kehittäminen tiimissä sekä koko työyhteisössä. Oman työn suunnitelmallinen ja tavoitteellinen arviointi. Kehittää aktiivisesti varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavan lainsäädännön ja tutkimustiedon mukaisesti erilaisissa foorumeissa johtoryhmän määrittämällä tavalla.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuksen opettaja (Varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus)

Luemme eduksi: Erilaisen ammatillisen kokemuksen varhaiskasvatuksessa ja muissakin opetus- ja kasvatustehtävissä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2550,34 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Päiväkodinjohtaja Hovi Sari

043 8257623

sari.hovi@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.