(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen työalajohtaja
Nokian seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2018

Varhaiskasvatuksen työalajohtaja toimii varhaiskasvatuksen työalan esimiehenä, johtaa seurakunnan varhaiskasvatusta ja vastaa työalan organisoinnista, kehittämisestä ja talouden suunnittelusta sekä verkostoyhteistyöstä.

Pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätöksen (24.1.2017) nro 124 mukainen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran pätevyys tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään työalajohtamisen koulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen. Kokemus esimiestehtävistä ja kirkon varhaiskasvatuksen tunteminen katsotaan eduksi.

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hänen tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen vaativuusryhmän 601 mukaisesti (vähimmäispalkka 2 670,19 €). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Toiminta tapahtuu eri puolilla Nokiaa, joten oman auton käyttö viran hoitamisessa on välttämätöntä.

Virka tulee vastaanottaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 7.5.2018 klo 15 sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta.

Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja Maarit Saarinen, 040 643 3365 (arkisin klo 9-15) ja kirkkoherra Lauri Salminen, 050 432 4391.