(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2020

Kuvaus tehtävästä: Roosaliinan päiväkoti sijaitsee Leppävaaran keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kävelymatka Leppävaaran juna-asemalta on noin 5 minuuttia. Tilat ovat uudet, tilavat ja valoisat. Roosaliina on perustettu vuonna 2013.

Roosaliinan päiväkoti on auki ma-pe 06-22 (lasten hoitoaikojen mukaan). Roosaliinassa on lapsia 104 ja henkilökuntaa 22 avustajineen.

Varhaiskasvatuksen opettajien työaika sijoittuu välille 7-17:15 jolloin lapsia on paikalla eniten. Vuororyhmissä (Silmut ja Käpyset) opettajat tekevät noin kerran kuussa työaikaa, joka loppuu klo 19-20.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma (=vasu) ja valtakunnallinen vasu ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin. Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa oman tiiminsä pedagogiikan toteutumisesta yhdessä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajat toimivat tiiminsä vetäjänä. Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa koko yksikön pedagogiikan toteutumisesta yhdessä henkilökunnan kanssa.

Roosaliinan päiväkodissa lapset saavat liikkua turvallisessa ympäristössä. Toimintaympäristö houkuttelee lapsia liikkumaan ja leikkimään luovasti, tutkimaan, kokeilemaan ja oppimaan yhdessä.

Kaikki aikuiset ovat kaikkia lapsia varten. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo päiväkodissamme. Lapset voivat esimerkiksi vierailla eri ryhmissä leikkimässä ja järjestämme myös yhteisiä toimintoja. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ryhmän jäsen ja yhdessä harjoittelemme toisen ihmisen huomioimista ja kunnioittamista. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Lasten kiinnostuksen ja mielenkiinnon kohteita huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään kestävää kehitystä. Lapsia ohjataan kohtuulliseen/vastuulliseen elämäntapaan (esimerkiksi: kuivataan kädet kangaspyyhkeisiin, paperia ei tuhlata askartelussa/piirtämisessä, leluja ei rikota tahallaan, kierrätetään, otetaan sen verran ruokaa kun itse jaksaa syödä, vältetään ruokahävikkiä).
Järjestämme tapahtumia ja toimintaa yli ryhmärajojen.

Varhaiskasvatuksen opettajana pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä muiden kanssa.

Roosaliinassa työn kehittäminen on vahvasti läsnä jokaisessa päivässä ja ympärilläsi on luotettava ja innostunut tiimi. Johtaminen perustuu jokaisen ammattitaidon kunnioittamiseen ja vahvaan yhteiseen kehittämiseen sekä arjen haasteisiin vastaamiseen.

Johtamisen hyveinä ovat keskustelevuus ja kuuntelevuus. Työhyvinvointimme on hyvällä tasolla ja koemmekin sen yhteiseksi voimavaraksemme.

Työpaikan nimi: Roosaliinan päiväkoti

Työaika: 7h 45min / päivä jokaisessa vuorossa, SAK-aikaa noin 13% työajasta

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).


Työpaikan nimi: ROOSALIINAN päiväkoti


Työaika: 38,45h/vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!