(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.6.2019

Varhaiskasvatuksen opettaja

Työavain 3-1213-19
Vakinainen työsuhde alkaen 29.07.2019
Hakuaika päättyy 19.06.2019 kello 15:45
Perkkaanpuiston päiväkoti , Luutnantinkuja 4 02600 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Perkkaanpuiston päiväkoti on kuuden ryhmän yksikkö, jossa on paikkoja 1-6 vuotiaille lapsille. Yksikössämme annetaan esiopetusta ja yksi 3-5 vuotiaiden lasten ryhmistä toimii erityisryhmänä. Perkkaanpuistossa toteutetaan monipuolista, lapsilähtöistä varhaiskasvatusta, jossa leikillä ja lapsen osallisuudella on keskeinen merkitys. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet. Haluamme tarjota lapsille hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia uusia asioita. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Työyhteisössä näemme tärkeäksi kehittämismyönteisen ilmapiirin, jossa kaikkien osaaminen ja asiantuntemus huomioidaan. Rinnallasi työskentelee osaavien työkavereiden lisäksi suomi -toisena kielenä opettaja sekä laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Elokuussa toimintamme siirtyy uusiin tiloihin osoitteeseen Majurinkulma 1.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Arvostamme kokemusta työskentelystä eri kieli - ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vko


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintaamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen. Tervetuloa osaavaan joukkoomme! Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Irja Sipilä
046-8773590