(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2019

Varhaiskasvatuksen opettaja

Työavain 3-66-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.02.2019
Hakuaika päättyy 24.01.2019 kello 15:45
Kirkkojärven päiväkoti , Kylätorintie 5 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Etsimme ammattitaitoista, toimeen tarttuvaa ja hyviä yhteistyötaitoja omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa osaksi kasvavaa yhteisöämme. Kirkkojärven päiväkoti on aloittanut toimintansa marraskuussa 2017, ja lapsilähtöisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen edellyttämien työtapojen löytämisen varmistamiseksi etsimme kasvattajaa, joka haluaa olla luomassa uutta yhteistyössä muiden kasvattajien kanssa. Kirkkojärven päiväkodin johtaja on vaihtunut 7.1.2019, ja sinulla on nyt mahdollisuus päästä osaksi yhteisöä, joka on siirtymässä uuden vasun mukaiseen toimintakulttuuriin. Pääset osaksi opettajien tiimiä, joka kehittää jatkossa vahvasti yhteisön pedagogista osaamista yhdessä johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Työsuhde alkaa 3-5-vuotiaiden ryhmässä.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään motivaatiota uuden vasun mukaiseen toimintaan ja positiivisen pedagogiikan mukaista työotetta.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, luovuutta, positiivista asennetta, hyviä alaistaitoja sekä yhteistyökykyä yli ryhmärajojen. Joustavuus, innovatiivisuus, ammatillisuus ja halu oppia uutta ovat osa tapaasi toimia opettajana.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62€/kk
Työaika: 38,45h/vko


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marika Warsell
0468771108
marika.warsell@espoo.fi