(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, vuorotteluvapaa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Kuvaus tehtävästä:
Hei valmistuva varhaiskasvatuksen opettaja!

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät vuorotteluvapaan sijaisena erillisryhmä Päivänsäteissä, osoitteessa Kuunsäde 10 B.

Tarjolla 6 kk pituinen vuorotteluvapaan sijaisuus 1.8 alkaen pienessä päiväkodin erillisryhmässä, jossa pääset toteuttamaan positiivista pedagogiikkaa omia vahvuuksiasi hyödyntäen.
Ryhmän toiminta on suunniteltu ikätasoisesti pienryhmittäin eli pääset nauttimaan pienen päiväkodin rauhallisesta ja kodinomaisesta ympäristöstä.

Erillisryhmä sijaitsee viehättävässä ympäristössä Espoon Olarissa keskuspuiston laitamilla.
Hyvät liikenneyhteydet eri puolille Espoota sekä Helsinkiin.
Tiimissä työskentelee lisäksesi toinen varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja sekä päiväkotiapulainen.
Jos kiinnostuit tästä loistavasta mahdollisuudesta otahan rohkeasti yhteyttä!

Työpaikan nimi:
Aamunkoiton päiväkoti / Päivänsäteet

Työaika:
38.45 h/vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Tehtävässä edellytetään:
Henkilön, joka tehtävään valitaan, tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisen ehdot 31.7.2020.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!