(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Vanttila
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019
Kuvaus tehtävästä: Hei, tervetuloa töihin Vanttilan liikunnan ilon päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaksi esiopetusryhmään Esiopetusryhmä on Vanttilan päiväkodin ryhmä, mikä toimii Vanttilan koulun tiloissa. Tiimiin kuuluu tällä hetkellä myös kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Vanttilan päiväkodin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana liikunnan ilo. Se yhdistyy mm. monipuoliseen leikkiin, tarinoihin, ilmaisun eri muotoihin ja tutkimiseen ja sitä kautta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Liikunnan ilo tuo iloa kasvatusyhteisöömme. Meillä on käytettävissä myös hyvät ulkoilumahdollisuudet. Koulun pihalla on esioppilaille hyvät liikunnan mahdollisuudet. Viereisellä puistoalueella on jalkapallokenttä (talvisin luistellaan), leikkipuisto sekä hyvät metsäretkikohteet. Läheisessä metsässä on hyvät mahdollisuudet säännöllisiin metsäretkiin. Tervetuloa iloiseen joukkoomme :) Työpaikan nimi: Vanttilan liikunnanilon päiväkoti Työaika: 38h45min/viikko Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat. Tehtävässä edellytetään: esiopetuspätevyyttä Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!