(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Tontunmäen päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Tontunmäen päiväkodissa.

Päiväkoti sijaitsee rauhallisella Tontunmäen pientaloalueella hyvien liikenneyhteyksien varrella ja Tapiolan liikunta- ja kulttuuritarjonnan läheisyydessä. Päiväkodissamme on 7 lapsiryhmää 0-6 -vuotiaille lapsille ja toimintaa järjestetään kahdessa rakennuksessa, A- ja B-talossa.

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta positiivisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä, tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa. Toimintamme painottuu arvostavaan, sensitiiviseen ja lapsilähtöiseen vuorovaikutukseen lasten kanssa. Otamme huomioon lasten toiveet, mielenkiinnonkohteet ja tarpeet toiminnassa ja toteutetamme varhaiskasvatusta eri kokoisissa pienryhmissä toiminnasta riippuen.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsiryhmän pedagogiikasta, sen kehittämisestä ja toteuttamisesta varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Työsuhde alkaa 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tervetuloa iloiseen ja osaavaan työyhteisöömme töihin!

Työsuhde-etuuksina Espoo tarjoaa mm. työsuhdematkalippuetuuden, Eazybreak Sportti- ja kulttuuriedun, 100 ilmaista uintikertaa vuodessa Espoon uimahalleissa, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä jne.

Työpaikan nimi: Tontunmäen päiväkoti
Työaika: 38h 45min
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, sitoutuneisuutta sekä sensitiivistä työotetta lapsiryhmän toiminnassa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme joustavuutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.