(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Tiistilänraitin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2020

Hei Sinä aurinkoinen ja aktiivinen varhaiskasvatuksen opettaja! Nyt sinulla on loistava mahdollisuus päästä työhön sitoutuneeseen ja lämminhenkiseen huippuporukkaamme toimimaan esiopetuksen tehtävissä Covid-19 E679-hankkeessa.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuttaman esiopetuksen covid19 avustuksella vähennetään poissaolojen vaikutuksesta syntyneitä suomen kielen oppimisen haasteita sekä ylläpidetää lapsiryhmien sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Palkkaamme suomen kielen opetusta vahvistavan henkilön, jonka työ kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla Tiistilän koulun tiloissa toimiviin Tiistilänraitin esiopetusryhmiin.

Tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Teemme työtä suurella sydämellä ja joustavasti huomioiden jokaisen toiveet ja tarpeet. Meillä voit työskennellä myös osaviikkoisesti tai osapäiväisesti.

Tervetuloa välittävään joukkoomme kehittämään laadukasta esiopetusta!

Päiväkotimme sijaitsee Matinkylässä keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan.


Työpaikan nimi: Tiistilänraitin päiväkoti, Tiistilänkuja 7, 02230 Espoo.

Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!