(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Suviradan päiväkotiryhmä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Etsimme nuorekkaaseen joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa Suviradan päiväkotiryhmään. Suviradan päiväkoti kuuluu Saarniraivion päiväkodin johtamiskokonaisuuteen. Suviradan päiväkotiryhmän lisäksi siihen kuuluu Saarniraivion päiväkodin kolme päiväkotiryhmää, Suviniityn rpph ja Suviniityn avoin päiväkoti sekä kerhot. Monialainen kokonaisuus mahdollistaa työskentelyn moninaisessa osaajajoukossa, jossa kehitetään yhteistyötä innokkaasti. Lähiympäristö tarjoaa mahdollisuuden retkeilyyn esimerkiksi metsissä, puistoissa ja kirjastossa. Lasten kielen oppimisen tukemiseen käytämme muun muassa dialogisen lukemisen menetelmää. Toimintamme on projektimaista ja lapsilähtöistä sekä lapsia ja perheitä osallistavaa. Työpaikan nimi: Suviradan päiväkotiryhmä Työaika: 38h 45min/viikko Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat. Tehtävässä edellytetään: -tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. -tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä positiivista ja avointa työotetta. Monikulttuurisuus on osa arkeamme ja erilaiset vuorovaikutuksen tukemisen keinot ovat eduksi tässä tehtävässä. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!