(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Sokinvuoren päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Etsimme pieneen Sokinvuoren päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaa 1-4-vuotaiden lasten ryhmään. Toimit toisena varhaiskasvatuksen opettajana tiimissä ja teet yhteistyötä talon toisen tiimin kanssa.

Sokinvuoren päiväkoti tarjoaa lapsille virikkeellisen ja monipuolisen kasvuympäristön sekä turvalliset kasvattajat, jotka huomioivat lasten yksilöllisyyden.

Kasvatusperiaatteenamme on kannustavassa, turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä kasvattaa itseensä luottavia, suvaitsevaisia ja elämän myönteisiä lapsia yhteistyössä perheiden kanssa.Meille tärkeää on positiivinen pedagogiikka ja lapsilähtöisyys sekä hyvät tiimityötaidot

Sokinvuoressa uskomme jokaisen lapsen menestystarinaan! Tervetuloa mukaan!

Työ alkaa 2.1.2020 tai sopimuksen mukaan.


Työpaikan nimi: Sokinvuoren päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.


Tehtävässä edellytetään: positiivsta pedagogiikkaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, lapsilähtöistä työtapaa sekä innostusta kehittää koko talon pedagogiikkaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: kokemusta varhaiskasvatustyöstä, vasun mukaista työtapaa sekä kehittävää työotetta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon.

Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!