(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, sijaisuus, Eestinmalmin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Etsimme pieneen kahden ryhmän Eestinmalmin päiväkotiimme varhaiskasvatuksen osaajaa määräaikaiseen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Meillä on myös varajohtajan tehtävät avoinna samalle ajanjaksolle.

Espoolaisessa varhaiskasvatuksessa näkyvät mm.sensitiivinen lapsen kohtaaminen, lapsen osallisuuden näkeminen osana varhaiskasvatusta ja toiminan kehittäminen ja arvioiminen. Eestinmalmin päiväkodissa kehitämme aktiivisesti liikkumiseen kannustavaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät ovat 3-5 vuotiaiden lasten ryhmässä. Vastaat ryhmän pedagogiikan suunnittelusta ja yhdessä tiimisi kanssa sen toteutuksesta ja arvioimisesta.

Työyhteisö on meillä joustava ja yhteen hiileen puhaltava. Meillä on hyvä yhteishenki ja miellyttävä työympäristö. Uudet ihmiset otamme luontevasti osaksi joukkoamme. Etsimme positiivista, avointa, yhteistyötaitoista työntekijää. Anna itsellesi mahdollisuus tehdä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää ja samalla mahdollisesti varajohtajan tehtävää. Kaikkea ei tarvitse osata heti, uutta voi oppia aina, jos vain halua ja tahtoa riittää! Tervetuloa hakemaan upeaa mahdollisuutta uusille haasteille!


Työpaikan nimi: Estinmalmin päiväkoti, Kiertotie 1, 02300 Espoo.

Työaika: 38h 45min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään:

- Espoon varhaiskasvatussuunnitelman tuntemista
- lasten varhaiskasvatussuunnitelmien ja niihin liittyvien keskusteluiden
hoitamista sekä ryhmävasun laatimista ja toiminnan
suunnittelua ja toteutusta näiden pohjalta
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida varhaiskasvatusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:

- sensitiivistä työtapaa
- ymmärrystä liikkumisen ja liikunnan merkityksestä osana
varhaiskasvatuksen arkea
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin
- hyviä yhteistyötaitoja
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- kiinnostusta varajohtajan tehtävään

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!