Varhaiskasvatuksen opettaja, Saunalahden päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Saunalahden päiväkoti etsii varhaiskasvatuksen opettajaa elokuussa alkavaan työsuhteeseen.

Saunalahden päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, joista yksi on tällä hetkellä alle 3-vuotiaiden ryhmä, yksi ryhmistä on pienennetty ryhmä ja muut ryhmät 2-5-vuotiaiden ryhmiä. Syksystä jokaisessa ryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa jakamassa opettajan tehtävät ryhmässä. Nyt valittavien varhaiskasvatuksen opettajien sijoitusryhmä varmistuu viimeistään elokuussa.

Saunalahden päiväkodissa toiminta-ajatuksemme on tarjota laadukasta päivähoitoa tukien lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppaneina perheiden kanssa.
Kuuntelemme vanhempien ja lasten ääntä ja otamme sen toiminnassamme huomioon.

Päiväkodissamme opetamme aikuisen omalla esimerkillä lapsia arvostamaan erilaisuutta ja kohtaamaan jokainen tasa-arvoisesti. Kannustamme lapsia ennakkoluulottomuuteen muiden ihmisten kohtaamisessa

Pidämme leikkiä tärkeänä lapsen kehitykselle. Tarjoamme lapsille tilaa, välineitä ja aikaa leikille, kuuntelemme lapsen toiveita ja ajatuksia olemalla aidosti läsnä ja osallistumalla leikkiin.

Teemme työtä erilaisia vahvuuksiamme ja jokaisen omaa luovuutta hyödyntäen.

Työpaikan nimi: Saunalahden päiväkoti
Työaika:38h 45 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme ammattimaista kehittävää työotetta yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362209
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo