(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Saarniraivion päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Etsimme nuorekkaaseen joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa Saarniraivion päiväkotiin. Saarniraivion päiväkodin johtamiskokonaisuuteen kuuluu Saarniraivion päiväkoti, Suviradan päiväkotiryhmä, Suviniityn rpph ja Suviniityn avoin päiväkoti ja kerhot. Monialainen kokonaisuus mahdollistaa työskentelyn moninaisessa osaajajoukossa, jossa kehitetään yhteistyötä innokkaasti. Lähiympäristö tarjoaa mahdollisuuden retkeilyyn esimerkiksi metsissä, puistoissa ja kirjastossa. Lasten kielen oppimisen tukemiseen käytämme muun muassa dialogisen lukemisen menetelmää. Toimintamme on projektimaista ja lapsilähtöistä sekä lapsia ja perheitä osallistavaa. Työtämme ohjaa positiivinen ja avoin työote. Työpaikan nimi: Saarniraivion päiväkoti Työaika: 38h 45min/viikko Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat. Tehtävässä edellytetään: -tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. -tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Monikulttuurisuus on osa arkeamme ja erilaisten vuorovaikutuksen tukikeinojen osaaminen on eduksi tässä tehtävässä. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!