Varhaiskasvatuksen opettaja, Purolan päiväkoti, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2020

Hei sinä alle vuosi sitten valmistunut tai juuri valmistuva työtön varhaiskasvatuksen ammatti- tai korkeakoulututkinnon omaava, iältäsi alle 30-vuotias henkilö. Nyt sinulla on oiva tilaisuus työskennellä kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työparina vuorotteluvapaan sijaisuudessa.

Muina kriteereinä sijaisuuteen on, että olet vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työtön työnhakija, tai että olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana.
Hakijan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Purolan päiväkoti sijaitsee Mankkaan koulujen välissä, luonnonkauniilla alueella, omassa rauhaisessa pihapiirissä.

Ympäristö tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja retkeilyyn. Viikoittaiset retket lähiympäristöön innostavat lapsia liikkumaan ja havainnoimaan ympäröivää luontoa. Kokemusten kautta opimme arvostamaan ja suojelemaan luontoa. Sisätilat ovat avarat, valoisat ja kotoisat.
Päiväkodissamme on hoitopaikkoja kahdessa ryhmässä 1-5-vuotiaille lapsille.

Toimimme lasten kanssa yhdessä ihmetellen, pohtien ja keskustellen. Pienryhmätyöskentely antaa lapselle hyvän mahdollisuuden tulla kuulluksi. Lasten ajatuksia ja ideoita hyödynnetään ryhmien toiminnassa. Yhdessä toimiminen ja tekeminen on luonteva osa jokaista päivää. Yhdessä touhutessa kaikki lapset ja aikuiset tulevat tutuiksi luoden lapselle tutun ja turvallisen ilmapiirin.

Päivittäinen avoin ja keskusteleva yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa lapsen hyvän päivän rakentamista.
Tervetuloa lapsen kokoiseen päiväkotiin!

Työpaikan nimi: Purolan päiväkoti
Työaika: 38.45 h / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Lisäksi vuorotteluvapaan sijaiselta vaaditut edellytykset (ns. työttömyysehto).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1360715
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo