(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Postipuun päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Postipuun päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu varhaiskasvatuksen erityisopettajia, opettajia ja lastenhoitajia. Päiväkotimme sijaitsee Leppävaarassa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Haemme Postipuun päiväkodin erityisryhmään varhaiskasvatuksen opettajaa. Ryhmässä toimii erityisopettaja ja lastenhoitaja, apuna on myös avustaja. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat lapsiryhmän pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden kanssa.

Työpaikan nimi: Postipuun päiväkoti
Työaika: 38h 15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Suunnitelmallisuus ja organisointikyky auttaa hyvän varhaiskasvatuksen toteutumista.

Postipuussa lasta kuunnellaan ja arvostetaan. Positiiviset keinot ja lapsen hyvän huomaaminen auttaa lasta kasvamaan ja kehittymään. Sosiaalisten taitojen ja hyvien kaveritaitojen opettaminen ovat meille tärkeitä asioita.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme lämmintä vuorovaikutusta ja lapsen maailman ymmärtämistä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!