(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Planeetan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.6.2020

Varhaiskasvatuksen opettaja, arvostatko positiivista ja seesteistä ilmapiiriä, jossa lapset ja aikuiset voivat hyvin? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Planeetan päiväkodissa huomioimme jokaisen lapsen mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, jotta kaikki pääsevät osallisiksi varhaiskasvatusyksikkömme kiinteään, välittävään yhteisöön.

Korostamme yksikössämme avuliaisuutta, reiluutta ja ystävällisyyttä hyveinä. Toiminnassamme painottuu liikunnallisuus.

Planeetan päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää, pienessä liikuntamyönteisessä oppimisympäristössä. Liikunnan ilo ja myönteinen suhtautuminen lähialueiden liikunta- ja kulttuuripalveluiden hyödyntämiseen ovat oppimisen edistämisen tapoja Planeetan päiväkodissa.

Toimit ratkaisukeskeisenä tiimisi vetäjänä ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti reiluutta, huomioonottavuutta. Yksikön johtaja on sitoutunut olemaan läsnä ja osallistuu aktiivisesti omalla panoksellaan myös toimintaan.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.


Työpaikan nimi: Planeetan päiväkoti
Työaika: 38 h 45 min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!