Varhaiskasvatuksen opettaja, Perkkaanpuiston koulun esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Espoon kaupunki