(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Paapuurin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.12.2020

Tervetuloa iloiseen joukkoomme toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta!

Paapuurin päiväkodissa toimii 8 lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 11 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Saunalahdessa. Päiväkotimme välittömässä läheisyydessä on metsä, mitä hyödynnämme viikoittain toiminnassamme.

Paapuuri tarjoaa työhönsä sitoutuneen työyhteisön, jossa arjen sujuvuutta helpottavat hyvät työyhteisön sopimukset ja toimintatavat. Työkaveriksi saat koulutettuja ammattitaitoisia varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Me viihdymme työssämme!

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Odotamme työyhteisöömme varhaiskasvatuksen opettajaa joka kehittää mielellään uusia toimintatapoja lapsiryhmän tarpeita ajatellen. Odotamme sellaista, joka kokee tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen sekä läsnäolevan vuorovaikutuksen.

Jos sinulla on vahva ymmärrys ja näkemys lapsuuden ainutlaatuisuudesta sekä opettajan työn tärkeydestä kaiken ikäisten lasten kanssa ja hyvä paineensietokyky yllättävissäkin tilanteissa, niin olet etsimämme henkilö.

Kyseessä on sijaisuus yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä yhdessä toisen varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa.

Työpaikan nimi: Paapuurin päiväkoti
Työaika: 38h15min/ vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!