(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Paapuurin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.11.2020

Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän tarpeita ajatellen? Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Tervetuloa iloiseen joukkoomme toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta!


Paapuurin päiväkodissa toimii 8 lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 11 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Saunalahdessa Kauklahden väylän välittömässä läheisyydessä.

Paapuuri tarjoaa työhönsä sitoutuneen työyhteisön, jossa arjen sujuvuutta helpottavat hyvät työyhteisön sopimukset ja toimintatavat. Työkaveriksi saat koulutettuja ammattitaitoisia varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Sijaisuus on päiväkodin kahden opettajan esiopetusryhmässä.

Työpaikan nimi: Paapuurin päiväkoti

Työaika: 38h15min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!