(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Paapuurin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Tervetuloa iloiseen joukkoomme toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja perustamaan uutta lapsiryhmää!

Paapuurin päiväkodissa on varhaiskasvatuspaikkoja 1-5-vuotiaille lapsille sekä esiopetusta. Lapsiryhmiä on yhteensä seitsemän. Tällä hetkellä kaikissa ryhmissä on pätevä ja koulutettu henkilökunta.

Paapuuri tarjoaa työhönsä sitoutuneen työyhteisön, missä arjen sujuvuutta helpottavat hyvät työyhteisön sopimukset ja toimintatavat.

Haemme innovatiivista varhaiskasvatuksen opettajaa, joka on valmis kehittämään ja luomaan Paapuurin toimintaa yhdessä työyhteisön kanssa edelleen sellaiseksi, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja positiivinen pedagogiikka.
Varhaiskasvatuksen opettajana sinulla tulee olla myös vahva ymmärrys ja näkemys lapsuuden ainutlaatuisuudesta sekä opettajan työn tärkeydestä kaiken ikäisten lasten kanssa.

Nyt haussa oleva tehtävä sijoittuu uuteen, tammikuussa 2020 toimintansa aloittavaan lapsiryhmään. Työparinasi tulee olemaan toinen varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitaja.


Työpaikan nimi: Paapuuri päiväkoti

Työaika: 38h 45min / vko

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme erityispedagogista osaamista ja lapsen sensitiivistä kohtaamista. Ja hyödynnät työssäsi hyvin myös luontoa, liikuntaa ja/tai musiikkia.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!