(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Niipperin päiväkoti, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Hei sinä työstäsi innostuva ja siihen sitoutuva opettaja,

Niipperin päiväkodin neljän lapsiryhmän ja kymmenen varhaiskasvatuksen ammattilaisen yhteisö etsii kahta uutta alan taituria joukkoonsa. Päiväkotimme sijaitsee Pohjois-Espoossa pientalovaltaisella alueella, jonne on hyvät kulkuyhteydet myös pohjoisista naapurikunnistamme.

Meille tärkeitä asioita ovat lapsen lämmin kohtaaminen, katsekontakti ja kuunteleminen sekä avoin yhteistyö vanhempien kanssa. Haluamme varmistaa ja vahvistaa yhteisössämme jokaisen osallisuutta niin, että meidän kaikkien on mahdollista kasvaa parhaiksi versioiksi itsestämme. Toivomme iloista ja toiset huomioivaa työotetta.

Opettajana meillä sinulla on vahva rooli tiimin vetäjänä. Toimit jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti ja omaat vahvan tietämyksen vasu-perustaisesta toiminnasta ja sen suunnittelusta. Vuorovaikutuksesi on avointa ja ammatillista.

Niipperin päiväkodissa liikutetaan lapsia mm. säännöllisesti järjestettävän "ympärijuoksun" merkeissä. Metsäretket ja luontokasvatus ovat kiinteä osa toimintaamme Vihreä lippu -päiväkotina. Hyödynnämme jokaisen omia vahvuuksia koko talon yhteiseksi hyväksi. Mitä sinä voisit tuoda meille?

Huomioimme sinun toiveesi lapsiryhmään sijoittumisesta. Tällä hetkellä haemme opettajia varhaiskasvatusikäisten ryhmiin, mutta tulevaisuudessa sijoittuminen esiopetukseen on myös mahdollista.


Työpaikan nimi: Niipperin päiväkoti
Työaika: 38 h 45 min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kiinnostusta ympäristökasvatukseen ja perehtyneisyyttä Vihreä lippu -ohjelmaan.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!