(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Mankkaan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Haemme työhönsä sitoutunutta, kokeilun haluista ja innostunutta varhaiskasvatuksen opettajaa, joka on valmis tutkimaan ja pohtimaan asioita ja ilmiöitä ympäristössämme yhdessä lasten kanssa. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja, positiivista asennetta sekä halua kehittää työtä ja omaa osaamistaan. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kykyä kohdata vanhemmat ja lapset yksilöllisesti.

Haemme nyt varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen tehtävään.

Mankkaa on Vihreä lippu päiväkoti ja kestävän kehityksen arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassamme. Haluamme kasvattaa lapsille suhdetta luontoon ja metsä toimii osana oppimisympäristöämme. Lisäksi teemme taiteen perusopetuksen kanssa yhteistyötä Espoon kuvataidekoulun kanssa.

Yksikössämme on tällä hetkellä viisi ryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille ja kaksi esiopetusikäisille. Esiopetusryhmät sijaitsevat päiväkodista noin puolen kilometrin päässä. Välittömästi vieressämme on Mankkaan asukaspuisto kerhoineen ja siellä on tällä hetkellä myös yksi ryhmämme. Keväällä alkaa Mankkaan päiväkodin laajennusosan rakentaminen ja sen jälkeen vanhan osan peruskorjaus ja pihan uudistus.

Espoon kaupunki tarjoaa henkilöstölleen useita henkilöstöetuja, joiden tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin, kehittymisen ja työssä viihtymisen edistäminen. Esimerkiksi maksuton uintimahdollisuus sata kertaa vuodessa.

Omaa kehittymistään voi edistää mm. osallistumalla vuosittain järjestettäviin monipuolisiin koulutuksiin. Omaehtoista kehittämistä voi toteuttaa Stipendikukkaron avulla.

Työ alkaa 7.1. tai sopimuksen mukaan. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Työpaikan nimi: Mankkaan päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon.

Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!