(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Mainingin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.4.2020

Haemme iloiseen joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa tekemään laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa, kasvatuskumppaneina. Päiväkodissamme on seitsemän ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Osassa päiväkotimme ryhmistä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ryhmää kohden.

Mainingin päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, merellisen luonnon ympäröimänä. Mm. liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet ovat meitä lähellä.
Työmme ja toimintamme punaisena lankana ovat toiminnallisuus, positiivinen pedagogiikka ja elinikäinen oppiminen. Edistämme kestävää kehitystä ohjaten lapsia oppimisen iloon toisia huomioden.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Hyveinä toteutamme erityisesti ystävällisyyttä, arvostavuutta, kuuntelevuutta ja keskustelevuutta. Hyvinvoiva työyhteisö on yhteinen voimavaramme, huumoria unohtamatta.

Työpaikan nimi: Mainingin päiväkoti
Työaika: 38.45 h / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kiinnostusta pienryhmä- ja metsämörritoimintaan, kulttuurisesti moninaiseen toimintaan, kasvatuskumppanuuteen sekä lasten liikuntaan. Arvostamme myös innostavaa ja positiivista asennetta sekä halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!