(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Latokasken päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2020

Tervetuloa Latokasken päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaksi!

Latokasken päiväkoti sijaitsee Latokasken koulun yhteydessä, päättyvän autotien päässä ja Espoon keskuspuiston välittömässä läheisyydessä. Päiväkodissamme on 4 ryhmää ja 10 työntekijää eli olemme pieni ja kodinomainen yksikkö. Tämä näkyy toiminnassamme esimerkiksi sillä, että kaikki lapset ja työntekijät tuntevat toisensa ja auttavat toinen toistaan.

Kielitietoinen varhaiskasvatus sekä lasten liikunta ovat kehittämiskohteitamme ja haluammekin painottaa näitä kiinnostuksen kohteita varhaiskasvatuksen opettajan haussa. Kielitietoisuuden kehittäminen näkyy toiminnassamme kieltä rikastavien materiaalien käytössä, keskusteluissa lasten kanssa, loruttelulla, riimittelyllä, laulamisella, sanojen rytmittämisellä... Liikuntaa meidän on helppo toteuttaa viikottaisilla metsäretkillä sekä isolla piha-alueella. Käytämme myös lähiympäristön aktiviteetteja säännöllisesti hyödyksemme (kenttä-alueet, asukaspuistot).

Nyt haemme opettajaa 2-3-vuotiaiden ryhmään, ryhmä voi muuttua jo elokuusta 2021. Tiimit voivat olla pysyviä tai muokkaantua tarpeen mukaan.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa. Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäi

Kysy ihmeessä lisää yksiköstämme ja tarjoamastamme työpaikasta, vastaamme mielellämme!

Työpaikan nimi: Latokasken päiväkoti
Työaika: 38h 15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusehto: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!