(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Lähderannan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät pedagogisesti vahvistetussa esiopetusryhmässä 3.8.2020 - 31.7.2021. 1.8.2021 alkaen työyksikkö on todennäköisesti jokin muu, koska päätökset pedagogisesti vahvistetuista ryhmistä tehdään toimikaudeksi kerrallaan.

Työpaikan nimi: Lähderannan päiväkoti, Lähdepurontie 3, 02720 Espoo.
(toimintakausi 2020 - 2021, sen jälkeen todennäköisesti jokin muu yksikkö ).

Työaika: 38 h 45 min viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään esiopetuspätevyyttä sekä halua ja kykyä toteuttaa pedagogiikkaa joka tukee myös tehostettua tukea tarvitsevien lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:

Työyhteisötaitoja; halua ja kykyä tehdä yhteistyötä ryhmän toisen opettajan, lastenhoitajan sekä toisen esiippetusryhmän kanssa, iloista ja reipasta työotetta. Meille on tärkeää hyvä työilmapiiri sekä lähiluonnosta ja liikuntamahdollisuuksista nauttiminen yhdessä lasten kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!