(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Lähderannan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmässä. Vastaat ryhmän pedagogiikasta yhteistyössä toisen opettajan kanssa. Lisäksi työnkuvaasi kuuluu koko yksikön pedagogiikan ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä esimiehen, varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan, muiden opettajien sekä muun henkilöstön kanssa.

Toimimme kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti, pyrkien takaamaan kullekin lapselle parhaan mahdollisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa, hyödyntäen pysyvän ja pätevän henkilökuntamme varhaiskasvatuksellista ammattitaitoa ja kokemusta.

Toimintamme perustuu valtakunnalliseen, Espoon ja päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä lapsen esiopetussuunnitelmaan, joihin vanhemmat voivat halutessaan tutustua.

Meille tärkeää on lasten ja henkilökunnan hyvinvointi, yhdessä tekeminen sekä avoin ja iloinen ilmapiiri.

Lähderannan päiväkoti sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Pitkäjärven ja Laaksolahden urheilupuiston läheisyydessä metsän reunassa. Liikuntapaikkojen läheisyyden ja kauniin ympäröivän luonnon vuoksi liikumme paljon urheilupaikoilla ja lähiluonnossa. Päiväkotiimme on hyvät kulkuyhteydet usealla bussilla Leppävaarasta (215, 236 ja 239), Helsingistä (321) sekä Vantaalta ja Espoon keskuksesta bussilla 565.


Työpaikan nimi: Lähderannan päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko, josta 5 tuntia suunnitteluaikaa.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään vahvaa pedagogista osaamista ja halua kehittää toimintaa yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme positiivista ja iloista työotetta sekä halua olla osa työyhteisöä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!