(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kuutamon päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Kuutamon päiväkodissa.

Tehtävässä toimiminen edellyttää hakijalta vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista sekä kokemusta vasun/eopsin mukaisista työskentelytavoista.
Arvostamme lapsen tunne- ja sosiaalisia taitoja kannattelevaa työtapaa, positiivisen pedagogiikan hallintaa, projektilähtöistä työotetta sekä kokemusta tiimijohtajuudesta.

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta kasvattajatiimissäsi. Olet myös osa päiväkodin pedagogista tiimiä.
Toivomme, että olet motivoitunut ja innostuneen työotteen omaava varhaiskasvatuksen ammattilainen. Lapsen osallisuuden huomioiminen ja fyysiseen aktiivisuuten kannustava työtapa on sinulle luontaista ja sinulla on tvt-osaamista, jota hyödynnät lasten kanssa toimiessasi.

Kuutamon päiväkoti tarjoaa Matinkylä-Olari alueella myös ilta- ja viikonloppuhoitoa. Aukioloaikamme on klo 5.30-22. Varhaiskasvatuksen opettajana sinulla on mahdollisuus olla toteuttamassa ja kehittämässä vuorohoidon pedagogiikkaa yhdessä vuorohoitotiimin kanssa.


Voit aloittaa työn 18.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Kuutamon päiväkoti

Työaika: 38h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Tunnetaito-ohjaajan koulutus ja kokemus pienryhmätyskentelystä katsotaan eduksi.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!