(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kipparin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.12.2019

Kuvaus tehtävästä:
Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa 2-4-vuotiaiden ryhmään.
Kipparissa toimitaan kuudessa lapsiryhmässä; 2 esiopetusryhmää, yksi erityisryhmä, yksi ryhmä alle 3-vuotiaille , yksi 2-4 vuotiaille ja yksi 3-5-vuotiaille lapsille. Meillä on asiakkaina runsaasti kansainvälisiä perheitä ja päiväkodissamme työskentelee tällä toimikaudella pysyvästi kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja. Kippari on Vihreä Lippu -päiväkoti ja tällä toimikaudella ulkona oppiminen on talon yhteisenä teemana sekä kehittämiskohteena.


Työpaikan nimi:
Kipparin päiväkoti

Työaika: 38h 45min/viikko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään:
-tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
-tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme sopeutumiskykyä, innostunutta työotetta ja joustavuutta sekä kokemusta työskentelystä kansainvälisten perheiden kanssa.


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!