(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kilonpuiston lastentalo
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä varhaiskasvatuksen covid -19 hankeavustuksella pyrimme tasaamaan poikkeusolojen vaikutuksia Espoon varhaiskasvatuksessa.
Haemme tällä hankeavustuksella Leppävaaran palvelualueen varhaiskasvatusyksiköihin lisäresurssiksi seitsemää määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa. Onko sydäntäsi lähellä liikunta ja leikki? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan?
Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Jos vastasit myöntävästi, tämä on unelmiesi työpaikka.
Kilonpuiston lastentalossa toimii kuusi lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa ja 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla Espoon Kilossa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä. Hyödynnämme monipuolisesti oppimisympäristöinä lähiympäristöä muun muassa ”meidän” metsää.
Toimimme yhteisöllisesti jakaen positiivisen pedagogiikan ja iloisen työnteon ilmapiirin.
Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.
Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana toimit yhdessä muiden ammattilaisten kanssa lisäresurssina. Tulet toimimaan kahdessa lapsiryhmässä. Työskentely tapahtuu yhdessä ryhmien henkilöstön kanssa. Lämpimästi tervetuloa.

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydettyä.

Työpaikan nimi: Kilonpuiston lastentalo
Työaika: 38h15min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme.