(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kilonpuiston Lastentalo
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2019

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kilonpuiston Lastentalo

Työavain 3-1733-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 21.10.2019 (päättyy 19.01.2020)
Hakuaika päättyy 05.11.2019 kello 15:45
Kilonpuiston Lastentalo , Inkoonkuja 15 A 02610 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Tervetuloa toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana Kilonpuiston lastentaloon. Kilonpuiston lastentalossa on tarjolla sijaisuus pedagogisesti vahvistetussa 3-5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Lapsia ryhmässä on yhteensä 15. Yksikössämme toimivat kaksi 1-3 vuotiaiden lasten ryhmää, kaksi 3-5 vuotiaiden lasten ryhmää ja valmistava esiopetusryhmä. Yhteisöömme kuuluvat myös avoin päiväkoti ja Kilonpuiston koulun varhaiskasvatusryhmä. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa yhdessä toisen opettajan kanssa ryhmän pedagogiikasta ja toimii yhteistyössä oman tiimin ja koko yksikön henkilöstön kanssa. Meillä on sovitut rakenteet suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle. Me kehitämme lapsilähtöistä ja lasta osallistavaa ammatillisuuttamme positiivisen psykologian ja pedagogiikan avulla. Teemme moniammatillista yhteistyötä kieku opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Toimimme myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Arvostamme sitoutumista yhteisölliseen tapaan tehdä työtä lasten parhaaksi. Arvostamme ja kunnioitamme hyviä vuorovaikutustaitoja. Näin toimien luomme lapselle turvallisen ja hyvinvointia edistävän kasvuympäristön ja hyvän työilmapiirin. Tarvittaessa voimme sopia aloittamispäivämäärästä erikseen.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47 e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min/vkoLisätietoja tehtävästä
Varajohtaja Eveliina Alitalo
0468771581
eveliina.alitalo@espoo.fi