(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, kielikylvyn esiopettaja / Lärare inom småbarnspedagogik i språkbadsförskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Beskriving av arbetet: Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till vår spåkbadsförskola. Spåkbadsföskolan verkar i Päivänkehrän skolans utrymmen och har mångsidig inlärningsmiljö till sitt förfogande.

Päiväkodissamme ja esikoulussamme lapset kasvavat osaksi yhteisöämme, oppivat suhtautumaan myönteisesti itseensä, ottamaan vastuuta ja huomioimaan toiset. Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.


Työpaikan nim / Arbetsplats: Siriuksen päiväkoti/ Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02210.

Työaika: 38h 45min / viikko / Arbetstid: 38h 45min / vecka

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus / Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.


Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.


Tehtävässä edellytetään: esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tuntemista, työmenetelmien osaamista sekä halua kehittää työtä. Toiminnan suunnittelu lähtee esiopsin sisällöstä, lapsen mielenkiinnon kohteista ja tarpeista. Toimintaa toteutetaan eri kokoisissa ryhmissä toiminnasta riippuen.

Tärkeää on myös, että opettaja hallitsee yhteistyön asiakkaiden kanssa. Lisäksi edellytämme hyviä tiimityö- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: työkokemusta ja sen tuomaa osaamista.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!