(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kepelin päiväkoti, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä Kepelin ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä sijoittuu henkilön osaamisen ja toiveiden mukaan joko alle 3-vuotiaiden tai 3-5-vuotiaiden ryhmään toiseksi opettajaksi. Kaikissa tiimeissä on työparinasi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja. Työvuorot sijoittuvat 6.00-21.00 välille.
Tarjoamme varhaiskasvatusta uudessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Käytössä on iso liikuntasali ja erilaisia jakotiloja esim. ateljee. Vuorohoidossa on mahdollista toteuttaa erittäin hyvin pienryhmätoimintaa. Lähiympäristö tarjoaa hyvät ulkoilumaastot, myös kirjasto ja muut kulttuuripalvelut löytyvät lähistöltä.

Päiväkodin kaikissa kuudessa ryhmässä on kehitysmyönteinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista ja asiantuntemusta. Haluamme vaalia yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä, jossa talomme lasten ja aikuisten on hyvä olla. Lapsemme ovat iältään 0-6 vuotiaita.

Päiväkodissamme lapset kasvavat osaksi yhteisöämme, oppivat suhtautumaan myönteisesti itseensä, ottamaan vastuuta ja huomioimaan toiset. Työskentelemme sekä lasten mielenkiinnon kohteista että tarpeista käsin. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Kepelin ympärivuorokautinen päiväkoti sijaitsee Leppävaarassa hyvien juna- ja bussiyhteyksien päässä.

Espoon kaupungin työsuhde-etuuksia ovat mm. työsuhdematkalippuetuuden, 100 ilmaista uintikertaa Espoon uimahalleissa vuodessa, sportti- ja kulttuuripassin, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä, taloudellista tukea kouluttautumiseen.

Työ alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Kepelin päiväkoti

Työaika: 38 tuntia 45 minuuttia/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään: hyviä vuorovaikutustaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme: positiivista työotetta

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!