(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kastevuoren päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät 3-5 -vuotiaiden ryhmässä Kastevuoren päiväkodissa.

Toiminta-ajatuksemme on luoda turvallinen ja lasta kunnioittava oppimisympäristö. Huomioimme yksilöllisesti kaikkien lasten tarpeet ja arvostamme lasten ja vanhempien toiveita. Päiväkodissamme pyrimme hyvään ja pysyvään vuorovaikutukseen lasten ja aikuisten välillä. Toimintamme suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme lapsen iän ja kehityksen siten, että toiminta on lasta kannustavaa ja lapsen itsetuntoa tukevaa. Luomme päiväkodissamme lapselle turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä leikkiä ja kehittyä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Kastevuoren päiväkoti sijaitsee Ala-Soukassa Alakartanonkujalla. Alakartanontiellä on kujamme kohdalla bussien kääntöpaikka sekä pysäkit molempiin suuntiin.

Työpaikan nimi: Kastevuoren päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta monikulttuuristen perheiden kanssa toimimisesta sekä englanninkielen taitoa

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!