(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kaarnapurren päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2020

Onko sydäntäsi lähellä liikunta ja leikki? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan?
Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Jos vastasit myöntävästi, tämä on unelmiesi työpaikka.

Kaarnapurren päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella sekä monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Nyt haettavana oleva tehtävä sijoittuu Majakkakallio-ryhmään, jossa on lapsia hyvin erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista. Tämän vuoksi toivomme hakijoilta vahvaa suomen kielen taitoa sekä kokemusta S2-asioiden edistämisestä lapsiryhmässä. Kyseisessä ryhmässä on myös syyskaudella kielikaveri-lastenhoitaja lisäresurssina tukemassa S2-lasten kielenkehitystä.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan. Hyödynnämme aktiivisesti lähialueen ulkoilupaikkoja.
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Nyt haettavana oleva määräaikainen tehtävä kestää kesäkuuhun 2021. Määräaikaisuuden jatkuminen vuoden 2021 loppuun on mahdollista.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Kaarnapurren päiväkoti
Työaika: 38h 15 min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme erittäin vahvaa suomen kielen taitoa sekä kokemusta S2-lapsiryhmissä työskentelystä. Lisäksi arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa. Kehitämme aktiivisesti retkitoimintaa ja teematyöskentelyä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa.


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!