(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Järvenperän päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2020

Etsimme motivoitunutta, innostuneen ja pedagogisen työotteen omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa, joka haluaa toteuttaa ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa yhdessä koko henkilöstön sekä asiakkaiden kanssa. Tarjoamme mukavat, joustavat työkaverit ja hyvin toimivan työympäristön mukavien perheiden parissa.

Painotuksenamme on liikunnan lisääminen arjen toiminnassa sekä lasten leikin ja leikkiympäristöjen kehittäminen. Haluamme kasvattaa lapsia, joilla on ymmärrys omasta oppimisestaan ja itsestä sekä usko omiin kykyihin ja itseluottamusta. Oppimisympäristömme tarjoaa jakotiloja erilaisiin toimintoihin niin sisällä kuin ulkona. Takapihana toimii aidattu metsäalue kasvatuslaatikkoineen. Lähiympäristöstä löytyy hyviä retkikohteita, mm. Pikku-Aurora, Träskändan puisto ja Marketan puisto.

Työpaikan nimi: Järvenperän päiväkoti

Työaika: 38h 15min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työyhteisötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme sensitiivistä ja läsnäolevaa työotetta sekä sitoutuneisuutta kasvatusyhteistyöhön vanhempien ja muun henkilöstön kanssa. Myönteinen suhtautuminen arjen muuttuviin tilanteisiin on eduksi.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!