(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Friisilän päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme viime kesänä avattuun uuteen Friisilän päiväkotiin sijaisuuteen varhaiskasvatuksen opettajaa. Päiväkodissamme on kuusi lapsiryhmää talomme kahdessa kerroksessa. Päiväkotimme sijaitsee kauniilla luonnonläheisellä tontilla Espoon Friisilässä.
Uusissa tiloissamme on mahdollista toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Meillä on erinomaiset välineet varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Olemme hankinnoissa panostaneet liikuntavälineisiin sisällä ja ulkona. Päiväkotimme on myös mukana ilo kasvaa liikkuen projektissa. Kehitämme innokkaasti projektityöntekijän ohjauksessa päiväkotimme liikuntakasvatusta sekä sisä- että ulkotiloissa. Päiväkodissamme laaditaan toimintakaudelle liikunta- ja retkisuunnitelmat ryhmän lasten tarpeista lähtien. Päiväkodin lähiympäristössä on myös erinomaiset paikat metsässä retkeilyyn.
Päiväkodissamme käy kerran viikossa EMO:n pedagogi pitämässä lapsiryhmille muskaria. Kasvattajat toimivat muskarituokioissa mukana samalla oppien uutta musiikin toteuttamiseen päiväkodissamme. Soittimia päiväkodissamme on riittävästi musiikkikasvatuksen toteuttamiseen myös ryhmätiloissa.
Lasten osallisuuden tukeminen on yksi tärkeimpiä asioita varhaiskasvatuksessamme. Otamme aktiivisesti lasten aloitteita ja toiveita vastaan ja lapset ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Vanhempia osallistamme myös mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ryhmäkohtaisesti.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma ja Karvin varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset ohjaavat työtämme päiväkodissa.

Työpaikan nimi: Friisilän päiväkoti

Työaika: 38h45min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:
- Innokasta ja kehittävää työotetta,
- Halua toteuttaa monipuolisesti vasun mukaista varhaiskasvatusta,
- Hyvät vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot.

Tiimivetäjän roolin hallitseminen on hakijalle eduksi.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!