(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Espoonlahden päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.4.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Espoonlahden päiväkodissa, tehtävän alussa 3-5 -vuotiaiden kokopäiväryhmässä. Työyhteisömme koostuu osaavista ja kokeneista kasvattajista ja joukkoomme on helppo tulla myös alan vastavalmistuneet opettajat. Työn ilokin näkyy arjessamme päivittäin. Ohjaamme, opastamme ja perehdytämme uuden työntekijän Espoonlahden päiväkodin varhaiskasvatuksen toimintatapoihin.

Espoonlahden päiväkoti sijaitsee merellisessä Espoonlahden keskuksessa. Päiväkotia ympäröi oma, suuri metsäinen piha, monipuolinen luonto, uima- ja jäähalli ja urheilukenttä.

Päiväkodin toiminta perustuu ajatukseen, että leikkiessään lapsi ajattelee, etsii, tutkii, löytää ja oppii. Varhaiskasvatuksessa kasvattaja kuuntelee, ohjaa ja rohkaisee lasta. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa ja kannustamme heitä osallisuuteen.

Käytämme päiväkodin tiloja monipuolisesti ja toimintaympäristöä muutetaan suunnitelmallisesti lasten tarpeiden ja omien leikki-ideoiden mukaan. Toimimme erilaisissa ryhmissä, joissa lasten osallisuus tulee näkyväksi ohjaavan kasvattajan kanssa.

Työpaikan nimi: Espoonlahden päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään: Innostunutta ja sitoutunutta työotetta varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Päiväkotimme kansainvälisen asiakaskunnan kohtaamisessa arvostamme vuorovaikutusta, jossa välittyvät lapsien ja huoltajien kuuntelu, luottamuksellisuus ja arvostus.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.


Tervetuloa osaavaan joukkoomme!