Varhaiskasvatuksen opettaja, Eestinmalmin päiväkoti

Espoon kaupunki