(Poistunut julkaisusta)

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2019

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa on 8.2.2019 klo 15 mennessä haettavana

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN (503/0) VIRKA

Viranhaltija toimii kasvatusasiain keskukseen sijoitetussa varhaiskasvatuksen tiimissä. Virkaan sisältyy lähiesimiestyötä; ensisijaisesti lastenohjaaja -tiimin esimiehenä toimiminen. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä tarvitaan henkilöstöjohtamisen taitoja ja kykyä tukea lastenohjaajia ammatillisesti. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on myös oman työsektorinsa kristillisen ja pedagogisen kasvatuksen asiantuntijaesimies ja tarvitsee tässä tehtävässä varhaiskasvatukseen liittyviä suunnittelu-, kehittämis-, johtamis-, organisointi- ja verkostoitumistaitoja.

Meille on tärkeää tukea toiminnallamme lasten kasvurauhaa ja perheiden arvostavaa ja laadukasta kohtaamista. Teemme työtä sekä itsenäisesti että yhteistyössä varhaiskasvatuksen tiiminä. Kehittävä työote on meille tärkeää.

Toimipisteesi on Turussa, mutta toimimme seurakuntayhtymänä kahden kunnan, Turun ja Kaarinan, alueella ja palvelemme alueen suomen- ja ruotsinkielisiä seurakuntia.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen 24.1.2017 päätöksen mukainen, vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Sen tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 opintopistettä) sekä teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90 opintopistettä.
- Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
- Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
- Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
- Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä .

Kirkkohallituksen päätöksen voimaantulosäädöksen mukaan myös piispainkokouksen aikaisemman päätöksen mukaisen, lapsityönohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, mikäli tutkinnon lisäksi on suoritettuna kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintoja 20 opintoviikkoa tai hakija sitoutuu suorittamaan erikoistumisopinnot kahden vuoden kuluessa viran vastaanottamisesta.

Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme kokemusta lähiesimiestehtävästä tai muulla tavoin hankittua näyttöä johtamisosaamisesta. Lisäksi arvostamme tiimityötaitoja, varhaiskasvatuksen käytännön tuntemusta, kokemusta verkostotyöstä, viestinnästä ja uusien toimintamuotojen ja toimintakulttuurin kehittämisestä sekä verkostoitumistaitoja. Tehtävääsi tukee hyvä ruotsin ja englannin kielen taito.

Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Virkaa haetaan 8.2.2019 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta "Hae tätä työpaikkaa".
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haku

Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 503/0.

Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6§ mukainen rikosrekisteriote.

Virkasuhde täytetään 15.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tarkempia tietoja antaa kasvatusasiain keskuksen johtaja Katja Vanhatalo, katja.vanhatalo@evl.fi sekä puhelimitse 25.1., 31.1.-1.2. ja 7.2. klo 8-15 p. 040 3417237.